Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › MEDDELELSE FRA KOMMISS...
Info

Dokumentreference:

KOM (2004) 0473
KOM (2005) 0293
KOM (2005) 0574

Fremsættelsesdato:

15.11.2005

Procedurenummer:

COD/2004/0146

Retsgrundlag:

Art. 80, stk. 2 EF

Beslutningsprocedure:

Fælles beslutningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen
KOM (2004) 0473
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om et EU-flyveledercertifikat
Ændret forslag

Titel: Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om et EU-flyveledercertifikat (forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2)
Dokumentreference: KOM (2005) 0293
Fremsættelsesdato 24.06.2005Ændret forslag

Titel: MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit om Rådets fælles holdning til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om et EU-flyveledercertifikat
Dokumentreference: KOM (2005) 0574
Fremsættelsesdato 15.11.2005