Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2008) 0001

Fremsættelsesdato:

11.01.2008

Procedurenummer:

COD/2008/0001

Retsgrundlag:

Art. 95 EF

Beslutningsprocedure:

Fælles beslutningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen
KOM (2008) 0001
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om stoffer, der må tilsættes lægemidler med henblik på farvning af disse (Omarbejdning) (forelagt af Kommissionen)