Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til RÅDETS AFG...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0577

Fremsættelsesdato:

22.09.2011

Procedurenummer:

CNS/2011/0248

Retsgrundlag:

Art. 349 TEUF

Beslutningsprocedure:

Høringsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Skatteudvalget
KOM (2011) 0577
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/659/EF for så vidt angår anvendelsesperioden og det årlige kontingent, der kan pålægges en reduceret punktafgiftssats
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 29. september 2011, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 24. november. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev