Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0650

Fremsættelsesdato:

19.10.2011

Procedurenummer:

COD/2011/0294

Retsgrundlag:

Art. 172 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Finansudvalget
Kommunaludvalget
KOM (2011) 0650
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (EØS-relevant tekst) {SEK(2011) 1212 endelig} {SEK(2011) 1213 endelig}
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 7. december 2011, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 1. februar 2012. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

 

Forslaget er fremsat med henblik på at styrke det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Formålet med udbygningen af transportnettet er at skabe et mere velfungerende indre marked samt sikre økonomisk, social og territorial samhørighed og bedre tilgængelighed i hele EU.

Resuméet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".