Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0794

Fremsættelsesdato:

29.11.2011

Procedurenummer:

COD/2011/0374

Retsgrundlag:

Art. 114 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Retsudvalget
Erhvervs-, Vækst-, og Eksportudvalget
KOM (2011) 0794
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet (forordningen om OTB på forbrugerområdet)
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 30. november 2011, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 25. januar 2012. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev