Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › BERETNING FRA KOMMISSI...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0859

Fremsættelsesdato:

07.12.2011

Procedurenummer:

COM/2011/0859

Beslutningsprocedure:

Beretning

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Erhvervs-, Vækst-, og Eksportudvalget
KOM (2011) 0859
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter


BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1297/2008/EF af 16. december 2008 om et program for modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets)