Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › RAPPORT FRA KOMMISSION...
Info

Dokumentreference:

KOM (2012) 0072

Fremsættelsesdato:

23.02.2012

Procedurenummer:

COM/2012/0072

Beslutningsprocedure:

Rapport

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

KOM (2012) 0072
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter


RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Anvendelse af Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE) (EØS-relevant tekst)