Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til RÅDETS FOR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2012) 0165

Fremsættelsesdato:

13.04.2012

Procedurenummer:

NLE/2012/0083

Retsgrundlag:

Art. 31 TEUF

Beslutningsprocedure:

Ikke-lovgivningsmæssig procedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

KOM (2012) 0165
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1344/2011 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs-, fiskeri- og industriprodukter