Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeEU-sager i Folketingets fagudvalg › Finansudvalget - EU-sager

Dokumenter

Hvis du vil vide mere

Link til Finansudvalget på Folketingets hjemmeside


Finansudvalget - EU-sager

Finansudvalget
Verserende og kommende EU-forslag - Folketingets Finansudvalg

Hvad kan du finde her?

EU-konsulentens oversigtsnotat

• de vigtigste forslag til EU-lovgivning på Fødevareudvalgets område, som er fremsat og ikke vedtaget i Rådet og/eller i Europa-Parlamentet samt meddelelser, hvorom der endnu ikke er vedtaget rådskonklusioner

• forslag til forventede forslag til ny EU-lovgivning, meddelelser og lign. på Fødevareudvalgets område, jf. Kommissionens arbejdsprogram for 2013 fremlagt den 23. oktober 2012.
Klik her for at læse oversigtsnotatet


Statusblade for EU-sager på udvalgets område

 • Her findes alle verserende EU-sager på udvalgets område. På hvert statusblad finder du selve EU-forslaget samt notater, udvalgsspørgsmål, redegørelser og meget mere, som Folketinget har modtaget.
  Du finder også direkte, dybe links til forslaget i de 4 store EU-databaser: PreLex, Rådets Register, Europa-Parlamentets OEIL samt IPEX.
  Klik her for at komme til listen over statusblade 

  EU-bilag tilgået Europaudvalget vedrørende EU's budget m.m.

  Her har du adgang til mere end 1000 bilag om EU's budget og finanspolitiske tiltag m.m.
  Klik her for at komme til listen

  Rådsmøder inden for ØKOFIN

 • Via rådsmødeoversigten kan du finde pressemeddelelser fra afholdte rådsmøder (ØKOFIN), redegørelser fra Finansministeriet samt dagsordener og samlenotater tilgået Folketingets Europaudvalg forud for de enkelte rådsmøder