Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderKlimapolitik i EU og Danmark › De internationale klim...

Temasider

De internationale klimaforhandlinger

Klimakommissær, Connie Hedegaard, under det seneste COP

Der har siden 1995 været afholdt internationale klimaforhandlinger blandt medlemmerne af FN’s klimakonvention. I dag er 192 lande medlem af denne konvention. Disse forhandlinger foregår årligt, og i år afholdes det 18. af slagsen i Qatar. Forhandlingerne hedder formelt Conference of the parties, eller blot COP. 

Formålet med konventionen og COP forhandlingerne er at sikre, at udledningen af drivhusgasser ikke fører til farlige menneskeskabte klimaforhandlinger. Konventionen er dog blot en såkaldt "rammekonvention", og den skal derfor ses som et værktøj eller en ramme for, hvordan man kan nå til nogle gode resultater.

En vigtig del af EU’s arbejde for at hindre klimaforandringer er at deltage i disse forhandlinger, og forsøge at påvirke processen i den retning EU mener er rigtig. Den tilgang man har haft i EU har været, at man ønsker en aftale som skal efterfølge Kyoto protokollen, og som er global, juridisk bindende og ambitiøs.

En af de vigtigste af forhandlingsrunderne var COP15, der blev afholdt i København. Her havde mange forhåbninger om, at en endelig global klimaaftale kunne opnås.

COP15 i København

Den 7. til 18. december 2009, blev der afhold et FN-topmøde i København, med det formål at skabe en global klimaaftale. I forbindelse med dette møde vedtog flere af EU’s institutioner en række beslutninger som skulle forberede dette møde. Du kan se nogle af disse her:

  • Europa-Kommissionen fremsatte den 28. januar 2009 en meddelelse med forslag til opnåelse af en global klimaaftale på FN's klimatopmøde til december i København.
  • EU's forhandlingsposition blev fastlagt i konklusionerne fra miljørådsmødet den 21. oktober 2009 samt konklusionerne fra EU-topmødet den 29.-30. oktober 2009.

Topmødet endte med vedtagelsen af den såkaldte ”Copenhagen accord”. Denne konklusion på topmødet formulerede formanden for Kommissionen som et positivt skridt, men et skridt der var klart under det ambitionsniveau som EU havde. Du se EU’s reaktioner på topmødet her.

Mere information: