Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEU-formandskabet (historisk)EU-temaerEU's budgetramme › Behandling i Europaudv...

EU-temaer

Behandling i Europaudvalget

På denne side kan du få et overblik over Folketingets Europaudvalgs behandling af Europa-Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020.

Forslaget har været behandlet på Europaudvalgets møder den 9. septemeber 2011, den 11. november 2011, den 30. november 2011, den 20. januar 2012, den 23. marts, 20. april, 25. maj samt 22. juni 2012.

Europaudvalgets møde den 22. juni 2012

Europaudvalgets møde den 25. maj 2012

Europaudvalgets møde den 20. april 2012

Europaudvalgets møde den 20. april 2012

Europaudvalgets møde den 23. marts 2012

Se ministerens fremlæggelse

Europaudvalgets møde den 20. januar 2012

Se videooptagelsen fra mødet

Europaudvalgets møde den 30. november 2011 

Europaudvalgets møde den 11. november 2011