Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEuroenStabilitets- og Vækstpagten › Reform

Temasider

Vidste du?

... at proceduren vedr. et uforholdsmæssigt stort offentligt underskud har været indledt for en række medlemslandes vedkommende (se hvilke her).

Dokumentation

 • Nye tiltag: Kommissionen har i en meddelelse den 13. juni 2007 fremsat forslag om tiltag af ikke-lovgivnings-mæssig karakter, der kan effektivisere den præventive del af Stabilitets- og Vækstpagten.

 • Reform

  Rådet af økonomi- og finansministre blev den 20. marts 2005 enige om en reform af Stabilitets- og Vækstpagten.

  Reformen blev udmøntet i en rapport fra Rådet, der efterfølgende blev godkendt på Det Europæiske Råds møde den 22.-23. marts 2005.

  Reformen er blevet gennemført ved ændringer i forordning 1466/97 og 1467/97:

  Stabilitets- og Vækstpagten udgøres efter reformen af resolutionen, de fire forordninger samt Rådets rapport om "en bedre gennemførelse af Stabilitets- og Vækstpagten".

  Klik dig videre og læs mere om reformen
  Reform af den præventive del
  Den præventive del af Stabilitets- og Vækstpagten omhandler overvågningen af medlemslandenes budgetmæssige stillinger samt overvågningen og samordningen af den økonomiske politik.
  Reform af den korrigerende del
  Den korrigerende del af Stabilitets- og Vækstpagten omhandler den procedure der bliver sat i værk, når et medlemsland overskrider EUF-traktatens referenceværdier for det offentlige budgetunderskud eller gældsniveau.