Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasider › Social- og arbejdsmark...

Temasider

Social- og arbejdsmarkedspolitikken

EU's social og arbejdsmarkedspolitik

EU og EU’s medlemslande deler ansvaret for at skabe gode rammer p social- og arbejdsmarkedsomrdet. Rollefordelingen er generelt sdan, at det er medlemslandene der har det primre ansvar for at regulere omrdet, mens EU’s rolle er at sttte og supplere medlemslandene i deres arbejde. Et srligt forhold der desuden gr sig gldende p dette omrde, er at der i en rkke medlemslande findes en strk tradition for, at arbejdsmarkedets parter selv aftaler sig frem til hvordan forholdene skal vre.

De europiskearbejdsmarkeds- og velfrdsmodeller er meget forskellige oghvilerofte p forskellige principper. Der findesbdeliberale, konservative ogsocialdemokratiske modeller,samt flere mellemting. Disse har alle nogle forskellige udgangspunkter og forskellige mder at forsikre arbejdstagere p. Igennem EU er der dog skabt nogle regler der binder disse mange forskellige systemer sammen, og som stiller en rkke krav til systemerne.

Social- og arbejdsmarkedspolitikken er et omrde hvor mange har strke holdninger og interesser. Derfor har omrdet ogs udlstmange heftigedebatter blandt medlemslandene, partier og arbejdsmarkedets parter. Nogle af de regler og afgrelser der srligthar frt til debat er udstationeringsdirektivet og barselsdirektivet samt Laval og Viking-Line sagerne.

Omrdets udvikling

De grundlggende regler om fri bevgelighed er udgangspunktet for reglerne p social- og arbejdsmarkedsomrdet. Disse regler sikrer, at borgere og virksomheder frit kan arbejde og udfre opgaver i EU. Derfor har det ogs vret vigtigt at srge for, at nationale regler p arbejdsmarkedsomrdet ikke stod i vejen for denne frihed. Med EU’s udvikling er der dog kommet flere og flere elementer ind i politikomrdet.

Du kan se en oversigt over de vigtigste traktatbestemmelser p omrdet her.

Fri bevgelighed for arbejdstagere og selvstndige

Arbejdstagere og selvstndige har ret til at tage og sge arbejde eller opgaver i de andre medlemslande, og reglerne i EU har til forml at lette mulighederne for dette.

Fri bevgelighed for arbejdsgivere og deres ansatte

Det er ikke kun personer der har ret til fri bevgelighed. Ogs virksomheder har ret til at byde p og udfre opgaver, og de har ret til at tage deres ansatte med. Dette er et omrde der har frt til en del konflikter og retssager.

Rettigheder p jobbet

EU regulerer primrt arbejdsmarkedsomrdet med lovgivning der stter minimumsstandarder for forholdene p arbejdspladserne.Her eromrder som arbejdsret, arbejdsmilj og ligestilling helt centrale.

Beskyttelse og inklusion

En del af EU’s socialpolitik gr ud p at beskytte og inkludere visse udsatte grupper. I disse r har der vret et srligt fokus p at bekmpe fattigdom og social udstdelse.

Den Europiske Socialfond

EU-samarbejdet omfatter en fond der har til opgave at sttte beskftigelsen og bekmpe de forskelle i levestandarder der findes i Europa. Denne fond hedder ”Den Europiske Socialfond”, og den uddeler hvert r omkring 10 mia. euro.


Sidst opdateret: 29-03-2012  - Marc Schack