Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderSocial- og arbejdsmarkedspolitikken › Den Europæiske Socialfond

Temasider

Den Europæiske Socialfond

Den Europæiske Socialfond uddeler over 10 mia. euro om året

Den europæiske socialfond (også blot kaldet Socialfonden) har været en del af EU-systemet fra starten, og har til formål at fremme den økonomiske og sociale samhørighed, og udligne forskellene i levestandard i EU.

Socialfondens opgave er at uddele midler til projekter der kan bidrage til at opnå fondens målsætninger. Fonden uddeler lidt over 10 mia. euro om året, og hertil kommer de midler som de enkelte medlemslande supplerer med. Gruppen af modtagere af socialfondsmidler er meget bred, og inkluderer bl.a. offentlige myndigheder, skoler, private organisationer og virksomheder.

De projekter som støttes gennem Socialfonden kan være meget forskellige. Nogle projekter handler f.eks. om at give personer i en bestemt region bedre erhvervskvalifikationer eller at bidrage til regionens erhvervsliv, mens andre projekter kan handle om at hjælpe udsatte grupper med at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller hindre diskrimination.

Hvilke danske projekter støttes af socialfonden?
  • I Danmark har Handelshøjskolen Sjælland Syd modtaget lidt over 4 mio. kr. i tilskud til at udvikle et undervisnings- og aktivitetstilbud om innovation, iværksætteri og selvstændighedskultur.
  • Et andet eksempel på en dansk støttemodtager, er en række partnere på Bornholm (Heriblandt Bornholms Regionskommune) som har modtaget næsten 5.5 mio. kr. Disse penge skal gå til et projekt omkring udviklingen et grønt byggeri og en uddannelse i grønt og bæredygtigt byggeri på Bornholm.

De andre fonde  

Ved siden af socialfonden findes også flere andre fonde i EU der har lignende formål. Den største og vigtigste af disse er Den regionale udviklingsfond (Regionalfonden), men der findes også en særlig udviklings- og garantifond for landbruget (EUGFL) og en særlig fond for fiskeriet (FIUF). Samlet kaldes disse fire fonde ”strukturfondene”. 


Sidst opdateret: 28-03-2012  - Marc Schack