Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderSocial- og arbejdsmarkedspolitikken › EU-traktaternes regler...

Temasider

EU-traktaternes regler om social- og arbejdsmarkedspolitik

Eu's traktater regulerer forhold om social- og arbejdsmarkedspolitikken

Der er en lang rkke af forskellige regler der kan spille ind p omrdet for social- og arbejdsmarkedspolitikken. Dette er alt fra de overordnede og grundlggende regler i EU’s traktater, til de afledte og mere detaljerede regelst, der implementerer disse.

P denne side gives en oversigt over nogle af de vigtigste regler p omrdet i EU’s traktatgrundlag.

De regler der har srlig indflydelse p social- og arbejdsmarkedsomrdet findes i forskellige dele af EU's traktatgrundlag.

I EU-traktaten beskrives EU's ml og vrdier. I disse findes bl.a. nogle af de ml som EU sger at opn p social- og arbejdsmarkedsomrdet.

Den nrmere regulering af omrdet, og de mere indholdsmssige regler findes i EUF-traktaten. Srligt kan man pege p de kapitler der arbejder specifikt med social- og arbejdsmarkedspolitikken, den fri bevgelighed, beskftigelsespolitikken og den europiske socialfond. Herudover findes dog ogs nogle mere generelle og principielle regler der har indflydelse p omrdet. Et godt eksempel p sdanne regler er artikel 18 og 19, der gr det forbudt at forskelsbehandle p grund af nationalitet og som regulerer de handlinger EU kan tage, for at hindre forskelsbehandling.

Endelig findes nogle srlige regler i Det Europiske Charter om fundamentale rettigheder. Dette charter indeholder en rkke rettigheder som EU har forpligtet sig p at overholde og fremme. Af srlig interesse for social- og arbejdsmarkedsomrdet, er Chartrets afsnit III om ligestilling og afsnit IV om solidaritet. Det sidstnvnte afsnit dkker bl.a. over emner som kollektive kampskridt, rimelige arbejdsvilkr og social sikring.

Du kan lse traktaterne og charteret i deres fulde lngde her.