Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenHvad er EU?EU's historie › Udvikling

Hvad er EU?


Udvikling

Rom-traktaten underskrives i 1957. Foto: Kommissionen
Kort introduktion til EU's udvikling gennem de sidste 60 år

Gennem årene har samarbejdet udviklet sig såvel i dybden som i bredden, hvilket betyder, at samarbejdet er blevet stadig mere omfattende (flere politikområder), og at flere lande er kommet med i samarbejdet.

Den første justering af det europæiske samarbejde kom i 1958, da Rom-traktaten trådte i kraft. Medlemsskaren, som dengang bestod af seks lande (Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg), var blevet enige om at arbejde hen imod et fælles marked med afskaffelse af indre toldmure og etablering af en vis beskyttelse mod varer udefra.

For at nå det oprindelige mål om et fælles marked vedtog EF i 1985 "EF-Pakken", som den blev døbt i Danmark. Det officielle navn er "Den Europæiske Fællesakt". Formålet med denne traktatændring var at gennemføre det indre marked, som det var blevet foreslået af Kommissionen i 1985. Den 1. januar 1993 var det indre marked i det store hele på plads.

I november 1993 trådte en ny ændring af EU-traktaterne i kraft. Denne traktatændring blev omtalt som Maastricht-traktaten og betød blandt andet, at EF fik et nyt navn: Den Europæiske Union eller blot EU.

Før EU nåede så langt, måtte traktaten til folkeafstemning i nogle af medlemslandene. I Danmark var Maastricht-traktaten til folkeafstemning to gange, anden gang suppleret af Edinbourgh-aftalen, der indebar de fire danske forbehold. 

I traktaten fra 1993 blev det ligeledes fastslået, at de lande, som kunne leve op til en række økonomiske kriterier, ville gå sammen om en ny valuta den 1. januar 1999. Den beslutning har foreløbig resulteret i, at 16 af de 27 EU-lande har afløst deres nationale valuta med euroen. Euromønter og -sedler kom på gaden den 1. januar 2002.

Efter Maastricht-traktaten er der kommet Amsterdam-traktaten fra 1997, Nice-traktaten fra 2000 samt Lissabon-traktaten i 2007. Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009.

Denne femte udvidelse blev en realitet i december 2002. Her lykkedes det nemlig på topmødet i København at færdiggøre optagelsesforhandlingerne med otte lande fra Central- og Østeuropa samt Cypern og Malta. Med den aftale kunne EU den 1. maj 2004 udvide sin medlemskreds fra tidligere 15 lande til 25 europæiske lande. 

De to resterende kandidatlande, Bulgarien og Rumænien, kunne afslutte optagelsesforhandlingerne i december 2004, hvilket gjorde det muligt, at fuldføre den femte udvidelsesrunde med Bulgariens og Rumæniens optagelse i EU den 1. januar 2007.

Senest er Kroatien blevet optaget i EU den 1. juli 2013, hvorefter EU udgøres af 28 medlemslande.


Sidst opdateret: 01-07-2013  - Martin Jørgensen