Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenNyhederNyhedsarkiv2010Februar › Ny Europa-Økonomianalyse

Nyheder

Ny Europa-Økonomianalyse

Folketingets økonomiske konsulent har udarbejdet en ny analyse af den økonomiske udvikling i de 27 medlemslande.

"Finanskrisen har nu også ramt de nye medlemslande med fuld styrke. For bare et år siden kunne vi glæde os over, at ledigheden dykkede hos de nye medlemslande og oven i købet lå pænt under ledigheden i de gamle EU-lande. Men siden finanskrisen i 2008 er ledigheden steget forholdsvis brat således, at de nye og de gamle EU-lande igen er på samme niveau med ca. 10 procent ledige", siger formanden for Folketingets Europaudvalg Anne-Marie Meldgaard (S).

Og Anne-Marie Meldgaard tilføjer; "Der er lyspunkter for de nye lande. Det store underskud på landenes betalingsbalancer ser ud til at blive kraftigt reduceret. Det letter finansieringen af landenes udlandsgæld. Jeg glæder mig endvidere over, at den økonomiske udvikling i Polen på mange områder ser fornuftig ud, selvom ledigheden også her er stigende."

Anne-Marie Meldgaard udtaler endvidere: "Vi kommer ikke udenom, at den kraftigt stigende offentlige gæld blandt EU-landene er et stort problem. Flere og flere lande har en offentlig gæld, der nærmer sig 100 procent af BNP. Det er en stor byrde, der pålægges fremtidige generationer af EU-borgere. Også Danmark har en stigende offentlig gæld, og jeg håber, at regeringen har en løsning herpå i det konvergensprogram, der snart skal forelægges EU"

 Download den nye Europa-Økonomianalyse

 
Læs den nye Europa-Økonomianalyse

Baggrund 

Den økonomiske konsulent i Folketinget udgiver i dag sin 12. halvårsrapport om udviklingen i de økonomiske nøgletal for Danmark, de 15 "gamle" EU-lande og de 12 nye EU-lande, som blev optaget i perioden 2004-2008. Rapporten indgår som et led i Europaudvalgets og Folketingets arbejde med økonomiske spørgsmål og beskriver i kortfattet og overskuelig form de vigtigste økonomiske udviklingstendenser i EU.

Yderligere information

Formanden for Folketingets Europaudvalg Anne-Marie Meldgaard (S) på tlf.: 33 37 40 65 eller chef-konsulent Niels Hoffmeyer på tlf.: 33 37 36 02. Rapporten kan rekvireres gratis hos Folketingets EU-Oplysning på tlf.: 33 37 33 37 eller downloades på www.eu-oplysningen.dk 


Sidst opdateret: 08-02-2010  - Martin Jørgensen