Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenOm EU-OplysningenPressemeddelelser › EU-energihøring i Folk...

Om EU-Oplysningen

EU-energihøring i Folketinget den 2. februar 2007

Pressemeddelelse fra Folketingets Europaudvalg

Fredag den 2. februar 2007 kl. 9.00-12.00 arrangerer Folketingets Europaudvalg en EU-energihøring med deltagelse af Folketingets Energipolitiske udvalg samt Miljø- og Planlægningsudvalget. Høringen finder sted i Landstingssalen på Christiansborg.
Baggrunden for høringen er Kommissionens udspil om en energipolitik for Europa, som blev offentliggjort den 11. januar 2007. Kommissionens energipakke er et vigtigt punkt på dagsordenen, når EU’s stats- og regeringschefer mødes til Det Europæiske Råds topmøde den 8.-9. marts 2007.

Det energipolitiske udspil fra Kommissionen indeholder en række forslag, som skal bidrage til formuleringen af en ny energipolitik for Europa for at bekæmpe klimaændringerne og forbedre EU's energiforsyningssikkerhed og konkurrenceevne.  Udspillet indeholder også en række forslag til, hvordan man kan styrke EU’s eksterne energipolitik.

EU-energihøringen vil være åben for pressen og offentligheden. Tilmelding til Europaudvalgets sekretariat senest på torsdag den 1. februar kl. 12.00. Telefon: 33 37 36 10 eller e-mail: europaudvalget@ft.dk 

For yderligere information om høringen kontakt venligst Europaudvalgets formand Elisabeth Arnold (tlf. 33 37 47 01) eller udvalgssekretær Anna de Klauman (tlf. 33 37 36 94). 

Program for Europaudvalgets EU-energihøring 

Kl. 9.00 Velkomst/indledning ved Europaudvalgets formand, Elisabeth Arnold

Kl. 9.05 Oplæg ved Direktør Jørgen Abildgaard, Konsulentfirmaet ECON

Kl. 9.30 Oplæg ved Senior Policy Adviser Jørgen Henningsen, European Policy Centre 

Kl. 9.55 Oplæg ved Direktør Hans Duus Jørgensen, Dansk Energi

Kl. 10.10 Oplæg ved Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd

Kl. 10.25 Kaffepause 

Kl. 10.40 Kort introduktion af debatform ved ordstyrer Elisabeth Arnold

Herefter spørgsmål fra MF’ere og MEP’ere til oplægsholderne

Kl. 11.55 Afrunding/opsamling ved Elisabeth Arnold