Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenOm EU-OplysningenPressemeddelelser › Folketinget afholder h...

Om EU-Oplysningen

Folketinget afholder høring om EU’s landbrugsstøtte

Pressemeddelelse fra Folketingets Europaudvalg

Folketinget afholder høring om EU’s landbrugsstøtte

Den 6. februar 2008 kl. 9.00-12.00 afholder Folketinget en høring i Landstingssalen på Christiansborg med henblik på at belyse konsekvenserne af at afvikle EU’s landbrugsstøtte. Høringen, der vil være åben for offentligheden og pressen, vil byde på oplæg fra en række danske eksperter på området.

Baggrunden for høringen er Folketingets vedtagelse af beslutningsforslag nr. B 75 (vedtaget den 30. maj 2007), der pålagde regeringen at udarbejde en strategi for, hvorledes regeringen aktivt vil arbejde for en afvikling af EU’s landbrugsstøtte. Høringen vil således indgå som et supplement til regeringens arbejde og vil primært fokusere på de faglige og tekniske aspekter af at afvikle EU’s landbrugsstøtte.

Høringen vil have deltagelse af kabinetschef Poul Skytte Christoffersen (Europa-Kommissionen), direktør Søren Frandsen (Fødevareøkonomisk Institut), international chef Christian Friis Bach (Folkekirkens Nødhjælp), landbrugspolitisk medarbejder Rikke Lundsgaard (Danmarks Naturfredningsforening) og vicedirektør Jan Laustsen (Landbrugsrådet).

Høringen vil foregå på dansk, og tilmelding kan ske ved henvendelse til Europaudvalgets sekretariat senest mandag den 4. februar 2008 kl. 12.00 (e-mail: europaudvalget@ft.dk eller tlf.: 33 37 36 10).

For yderligere information kontakt venligst fuldmægtig Asger Hallberg Borg (tlf.: 33 37 36 38).