Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenOm EU-OplysningenPressemeddelelser › Ny Klimaoversigt fra F...

Om EU-Oplysningen

Ny Klimaoversigt fra Folketingets Administration

Pressemeddelelse fra Folketingets Administration

Samlet oversigt over klimaudviklingen og klimastrategier.

Folketingets administration har udarbejdet en samlet og letlæselig oversigt over klimaudviklingen og klimastrategierne. Rapporten, der er bestilt af Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, er udarbejdet af Den Økonomiske Konsulent i Folketingets EU-Sekretariat.

Rapporten viser, at CO2-emissionerne er næsten fordoblet i de seneste 35 år, og at koncentrationen af CO2 i atmosfæren er på det højeste niveau nogensinde. Globalt skal CO2-emissionerne halveres senest i år 2050, hvis den globale opvarmning skal holdes indenfor den acceptable stigning på ca. 2˚C. De industrialiserede lande ser ud til at få stabiliseret og nedbragt CO2-emissionerne i perioden frem til 2012; godt hjulpet af et kraftigt fald i CO2-emissionerne i de østeuropæiske lande efter 1990. FN’s Klimakonvention, Kyotoprotokollen og EU’s klimapolitik har i fællesskab medvirket til denne stabilisering. Udviklingslandenes CO2-emissioner stiger meget, som forventet. Udviklingslandenes CO2-emissioner pr. indbygger er dog på knap en tredjedel af industrilandenes.

Formanden for Folketingets Europaudvalg Svend Auken (S) og formanden for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, Steen Gade (SF) udtaler ” FN’s Klimakonvention anbefaler, at landene fremmer oplysning om klimaændringer for at få størst mulig folkelig medvirken i beslutningerne. Vi håber, at klimaoversigten sammen med andet materiale kan bruges i den forbindelse. Det er vigtigt, at der findes information om klimaudviklingen op til Klimatopmødet i København næste år. På topmødet fastlægges den globale klimastrategi efter 2012, der bliver helt afgørende for udviklingen fremover.”

Yderligere information fås ved henvendelse til:
Formanden for Folketingets Europaudvalg Svend Auken (S) på tlf.: 33 37 40 04, Formanden for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, Steen Gade (SF) på tlf.: 33 37 44 12 eller chefkonsulent Niels Hoffmeyer på tlf.: 33 37 36 02. Rapporten kan rekvireres gratis hos Folketingets EU-oplysning på tlf. 33 37 33 37 eller downloades på www.eu-oplysningen.dk.