Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvad har EU med energi...

Spørgsmål og svar


Hvad har EU med energimærkning at gøre?

Energimærkning der sidder på bl.a. vaskemaskiner, køleskabe og fjernsyn

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvad har EU med energimærkning at gøre?

Svar

Energimærkning af visse produkter er en obligatorisk mærkningsordning der stammer fra EU. Formålet med ordningen er, at gøre det nemmere for forbrugeren at vælge energibesparende produkter, ved at opstille fælles krav og definitioner inden for hele EU, samt at give producenterne et incitament til at producere mere energibesparende produkter. 

Energimærkeordningen omfatter bl.a. dagligdagsprodukter som køleskabe, fjernsyn og el-pærer. Du kan se en liste over alle produkter på Energistyrelsens hjemmeside. I EU arbejder man løbende med at få flere produkter omfattet af ordningen.

Mærkningsordningen arbejder med et skalasystem, hvor man kan se en ”score” for det konkrete produkt. Den oprindelige skala løb fra A til G, hvor A blev givet til de mest energibesparende produkter, og G til de produkter der brugte mest energi. Fra 2010 har man dog tilføjet kategorierne A+, A++ og A+++ til skalaen for visse produkter. Grunden til dette er, at flere og flere produkter efterhånden ligger i kategorien A, og man har derfor tilføjet nye kategorier for at opfordre til, at der stadig udvikles mere energirigtige produkter.

I Danmark er det Energistyrelsen der er ansvarlig for at reglerne om energimærkning overholdes. Den opgave udfylder Styrelsen bl.a. ved at foretage butikskontroller og lave kontrolprøvninger af apparater, for at sikre at mærkningen er korrekt. 

Ecodesign-krav

Ud over krav til mærkningen af visse produkter, har EU også opstillet de såkaldte ecodesign-krav. EU’s Ecodesign-krav er minimumskrav, der rent praktisk betyder at de mest energiforbrugende produkter ikke må sælges i EU. Formålet med dette er at reducere produkternes miljøbelastning, herunder den totale mængde energi, som produkterne forbruger på deres levetid.

 

Læs mere:


Sidst opdateret: 07-02-2014  - Tomas Heron